جستجو
Iralvex Gel
تولید کننده: گل دارو (goldaru)
GTIN: 6260232303131
ناموجود
بازنشر

موارد مصرف :

برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه ،آفتوز

 

 دستور مصرف :

ژل: روزی سه بار بمقدار کم روی لثه ماليده شود.

محلول: روزی سه بار بمقدارکم با پنبه يا با يک گوش پاک کن محلول را به لثه بماليد.

 

آثار فاماکولوژی :

گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن واسيدساليسيک موجود دراين فرآورده با پروتئينهای موجوددرمخاط وسلولهای اپی تليال غشاء های مخاطی واکنش ميدهد . در نتيجه مخاط بطورمحکم تری بهم چسبيده ونفوذ پذيری سلولهاکم ميشود . اين فرآيند به قابض شدن(Astringency)معروف است وموجب محافظت لايه بيرونی مخاط لثه ها درمقابل ميکروبـها وموادشيميائی محرک ميشود.همچنين ترشحات غشاء مخاطی دهان راکاهش ميدهد.ايرالوکس مانع رشدباکتريهای استافيلوکوک طلائی، استرپتوکوک،نيسريا،پروتئوس و کانديــــدا البيــــکانس می شود(۱). تاننهای موجود درژل ومحلول ايرالوکس خون ريزی لثه ها را بند می آورد . اين اثر درنتيجه انقباض عروق موضعی می باشد . افزون براين اثرات ضدميکروبی وضد قارچی تانن موجود در فرآورده موجب جــــــلوگيری از عفونتهای ميکروبی وقارچی درنسج آسيب ديده لثه می شود(۱،۳).

موارد مصرف :

برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه ،آفتوز

 

 دستور مصرف :

ژل: روزی سه بار بمقدار کم روی لثه ماليده شود.

محلول: روزی سه بار بمقدارکم با پنبه يا با يک گوش پاک کن محلول را به لثه بماليد.

 

آثار فاماکولوژی :

گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن واسيدساليسيک موجود دراين فرآورده با پروتئينهای موجوددرمخاط وسلولهای اپی تليال غشاء های مخاطی واکنش ميدهد . در نتيجه مخاط بطورمحکم تری بهم چسبيده ونفوذ پذيری سلولهاکم ميشود . اين فرآيند به قابض شدن(Astringency)معروف است وموجب محافظت لايه بيرونی مخاط لثه ها درمقابل ميکروبـها وموادشيميائی محرک ميشود.همچنين ترشحات غشاء مخاطی دهان راکاهش ميدهد.ايرالوکس مانع رشدباکتريهای استافيلوکوک طلائی، استرپتوکوک،نيسريا،پروتئوس و کانديــــدا البيــــکانس می شود(۱). تاننهای موجود درژل ومحلول ايرالوکس خون ريزی لثه ها را بند می آورد . اين اثر درنتيجه انقباض عروق موضعی می باشد . افزون براين اثرات ضدميکروبی وضد قارچی تانن موجود در فرآورده موجب جــــــلوگيری از عفونتهای ميکروبی وقارچی درنسج آسيب ديده لثه می شود(۱،۳).

مشخصات محصولات
حجم 15 گرم
تعداد در بسته 1 عدد
کشور سازنده ایران
کد بهداشتی 3020631325657451
فیلترها
Sort
display