جستجو

قطره ایرال وکس گل دارو

Iralvex Drop
تولید کننده: گل دارو (goldaru)
GTIN: 6260232310092
ناموجود
بازنشر

موارد مصرف :

برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه ،آفتوز .

 

دستور مصرف :

حداقل روزی سه مرتبه  به مقدارکمی با پنبه يا با يک گوش پاک کن محلول را به لثه بماليد.

 

موارد منع مصرف : 

موارد احتياط ومنع مصرف: در افراد حسـاس به داروهای گياهی مصـرف آن‌توصيه نمی شود.

عوارض جانبی: مصرف‌ بيش از‌حد آن‌ممکن است‌ موجب تحريک مخاط لثه ودهان شود.

 

اجرای فرآورده :

هرگرم ژل يا هرميلی ليتر از محلول محـتوی ۱۷۰ ميلی گرم عصاره خشک ريوند و۱۰ ميلی گرم اسيد ساليسيک می باشد.

 

آثار فاماکولوژی :

گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن واسيدساليسيک موجود دراين فرآورده با پروتئينهای موجوددرمخاط وسلولهای اپی تليال غشاء های مخاطی واکنش ميدهد . در نتيجه مخاط بطورمحکم تری بهم چسبيده ونفوذ پذيری سلولهاکم ميشود . اين فرآيند به قابض شدن(Astringency)معروف است وموجب محافظت لايه بيرونی مخاط لثه ها درمقابل ميکروبـها وموادشيميائی محرک ميشود.همچنين ترشحات غشاء مخاطی دهان راکاهش ميدهد.ايرالوکس مانع رشدباکتريهای استافيلوکوک طلائی، استرپتوکوک،نيسريا،پروتئوس و کانديــــدا البيــــکانس می شود(۱).
تاننهای موجود درژل ومحلول ايرالوکس خون ريزی لثه ها را بند می آورد . اين اثر درنتيجه انقباض عروق موضعی می باشد . افزون براين اثرات ضدميکروبی وضد قارچی تانن موجود در فرآورده موجب جــــــلوگيری از عفونتهای ميکروبی وقارچی درنسج آسيب ديده لثه می شود(۱،۳).

موارد مصرف :

برطرف کننده التهاب و خون ريزی ‌لثه ،آفتوز .

 

دستور مصرف :

حداقل روزی سه مرتبه  به مقدارکمی با پنبه يا با يک گوش پاک کن محلول را به لثه بماليد.

 

موارد منع مصرف : 

موارد احتياط ومنع مصرف: در افراد حسـاس به داروهای گياهی مصـرف آن‌توصيه نمی شود.

عوارض جانبی: مصرف‌ بيش از‌حد آن‌ممکن است‌ موجب تحريک مخاط لثه ودهان شود.

 

اجرای فرآورده :

هرگرم ژل يا هرميلی ليتر از محلول محـتوی ۱۷۰ ميلی گرم عصاره خشک ريوند و۱۰ ميلی گرم اسيد ساليسيک می باشد.

 

آثار فاماکولوژی :

گليکوزيدهای آنتراکينون و تانن واسيدساليسيک موجود دراين فرآورده با پروتئينهای موجوددرمخاط وسلولهای اپی تليال غشاء های مخاطی واکنش ميدهد . در نتيجه مخاط بطورمحکم تری بهم چسبيده ونفوذ پذيری سلولهاکم ميشود . اين فرآيند به قابض شدن(Astringency)معروف است وموجب محافظت لايه بيرونی مخاط لثه ها درمقابل ميکروبـها وموادشيميائی محرک ميشود.همچنين ترشحات غشاء مخاطی دهان راکاهش ميدهد.ايرالوکس مانع رشدباکتريهای استافيلوکوک طلائی، استرپتوکوک،نيسريا،پروتئوس و کانديــــدا البيــــکانس می شود(۱).
تاننهای موجود درژل ومحلول ايرالوکس خون ريزی لثه ها را بند می آورد . اين اثر درنتيجه انقباض عروق موضعی می باشد . افزون براين اثرات ضدميکروبی وضد قارچی تانن موجود در فرآورده موجب جــــــلوگيری از عفونتهای ميکروبی وقارچی درنسج آسيب ديده لثه می شود(۱،۳).

مشخصات محصولات
حجم 30 میلی لیتر
تعداد در بسته 1 عدد
کشور سازنده ایران
کد بهداشتی 3020631325651749
فیلترها
Sort
display